Om TCC.Academy

Hei, hyggelig å ha deg her – mulig du tenker:
«hvem er det her», «hva er det her», «hva er greia?».
Grunntanken er at alle mennesker fortjener å realisere sine indre verdier.
Dette gjelder uavhengig av alder, kjønn, inntekt eller hvem, hva, hvor du er.
For å kunne bruke sine indre verdier, må man først klare å komme forbi en rekke hindringer som hjernen plasserer ut fra du blir født.
For å komme forbi disse hindringene må man være klar over hva de er.
For å finne ut av hva de er må man kartlegge dem ved å lytte til følelsene de avgir.
For å kunne lytte til følelser må man ha tilgangen til en kilde som kan definere dem, bryte opp i dem og legge tilrette for at nye muligheter, i nye retninger defineres og tar form – tcc.academy kan være en slik kilde for deg.

Ved å ta del i tcc.academy, er ønsket at du og alle de andre i «samfunnet» er enige i at vi sammen har større forutsetninger for å lykkes – Med et felles verdigrunnlag kan vi møtes i alle settinger, hos hvem som helst og umiddelbart vite at man har møtt en med samme innstilling og motiv for livet, en å bygge videre sammen med.
Men, det er ikke nødvendig å bli med i dette fellesskapet for å være en del av TCC.
For på toppen av alt som kan forme seg ved at tusenvis av likesinnede mennesker opplever å ha dette fellesskapet, er hovedtanken at tcc.academy skal booste hvert enkelt individ med et tilrettelagt program innen mental trening, fysisk trening, kosthold og mindfullness.
Symbolverdien av å kunne vise til at man er medlem i tcc.academy skal bli så sterk at fordelene blir langt større enn hva man forventer. Du er en del av en større helhet som vil kunne bli en god støttespiller for deg i forskjellige sammenheng, være seg jobbintervjuer, kontraktsposisjoner, grupperinger, handlekraft, meningsutveksling og mye annet.

«Kjære deg, tusen hjertelig takk for at du hadde tilliten og troen på at tcc.academy kunne komme til å bringe deg til nye høyder i en enda mer betydningsfull hverdag og rikere livskvalitet – samtidig bragte vi de mellommenneskelige verdiene ut i samfunnet opp på et et nytt nivå. For den tilliten ønsker jeg å verdsette ved å gi deg alle mine tjenester, produkter og personlig oppfølging, livet ut, vi snakkes snart»

Beste hilsner
Chris Skoug