TCC.Academy / thechriscourse

 

kjenner du den beste utgaven av deg selv?

«Den dagen du starter å realisere dine indre verdier, gjør du ditt livs beste investering»

TCC.academy

 

 

Om tcc

Grunntanken i TCC.Academy er å skape en plattform som igjen skal skape grunnlaget
for mennesker som ønsker å nå nye mål og utvikle de sidene ved seg selv som kan gi dem størst mulig verdi og best mulig livsgrunnlag, resten av livet. TCC.academy ønsker å finne den retningen som passer best for deg, på kartet ditt i dag.
Den retningen oppstår i det du velger å bli en del av TCC.academy.

Vi ønsker å gi deg en mer betydningsfull hverdag og et enda rikere liv. Plattformen er i dag i en startfase som på sikt skal bli en plattform for mennesker som ønsker daglig, ukentlig og årlig oppfølging på veien til å bli et enda mer fullkomment menneske, hvor verdien av deg skal stå i fokus hele veien.

Om du tenker at det kunne vært spennende å bryte ut av din nåværende retning, søke å forstå hvor verdifull du faktisk er og ønsker å bli enda bedre versjon av deg selv – da har du alltid den muligheten her du er nå.

Din gevinst

Sammen skal vi oppdage sider ved deg som vi jobber oss frem til og opp mot, for så å skape sterkere tilknytninger til fra i dag og på sikt igjennom livet ditt.
Retningen skreddersys etter ditt behov, dine forpliktelser og ditt utgangspunkt i dag. Det eneste du må føle er nysgjerrighet og glede over å bli verdsatt og stimulert til å gi deg selv gevinsten av hva det vil si å oppnå en form for fullkommenhet.

Målet med å gi deg en retning er å fylle livet ditt med næringsrikt innhold, ved å følge deg i den retningen du ønsker å ta med en dynamisk plan og enkle delmål. Med denne formen for coaching vil livet ditt være i kontinuerlig fremdrift, med bevisste valg på vei til en mer meningsfylt hverdag og et rikt liv som du fort vil innse at har mye mer å by på enn hva du tenker og erfarer i dag.

Grunnlaget for hvor og hvem du er du er i fremtiden, skaper du i dag – det er tross alt i dag du kan utgjøre en forskjell for deg i fremtiden.

Hva skjer videre

Om du nå tenker: «hvordan skal jeg ha tid til dette», «hva krever det av meg», «hvorfor skal dette være annerledes og mer nyttig for mitt liv» – så er det helt normalt. Vi er skrudd sammen sånn at minste motstands vei som regel blir å unngå det som gjør at vi må ta stilling til noe, endre på noe eller bare gjøre det samme, litt annerledes.

Hvorfor skal du bli med på noe som vil gi deg mer motivasjon, enda mer livsglede, innsikt i deg selv, forståelse for de rundt deg og til sist et enda rikere selvbilde, selve verdien av deg?

På veien til nye mål, med en mentor som kun vil deg vel, støtte deg, guide deg, coache deg og føre deg fremover i livet, med korte steg av stor betydning?

Jeg vet du vil, vet du?

Du finner mer informasjon under
«bli med videre«


Tanken er like enkel som god

Hvis livet er en vei gjennom en endeløs skog, ville du valgt å gå veien med eller uten et kart? Alene eller med andre ?

-tcc
Strategi
  • Mental trening.
  • Fysisk trening.
  • Ernæring / kosthold.
  • Mindfullness.
  • Tilpasset ditt liv og dine mål.
Veien til suksess

Alle mennesker som i dag er ansett som suksessfulle, ressurssterke og verdiskapende har ikke gått hele den veien dit, alene… Ved å følge veiledning og råd, la seg inspirere, motivere og sammen med andre likesinnede nå nye høyder hver dag har de, kombinert med riktig mental innstilling, oppdaget at livet har mer å by på enn et endeløst jag og en rutinemessig hverdag – de har skapt sitt eget «univers».

– Tro meg når jeg sier, at det kan du og alle andre også.